ژئوتکنیک / آزمایش خاک

در رشته مکانیک خاک و مهندسی پی و یا ژئوتکنیک، تعیین مشخصات خاک و تعریفی از چگونگی رفتار و ویژگی های خاک از اهمیت زیادی برخوردار است. در کارهای عمرانی که غالبا با خاک سروکار داشته و مجبور به تصرف در وضعیت موجود آن هستیم، لازم است  توانایی خاک برای تحمل بارهای وارده از سوی ما و نیز قابلیت آن به عنوان یک مصالح در روبرو شدن با حالات و شرایط متفاوت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. تمام این مطالب ما را به تعریف آزمایشهایی برای تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی خاک و نیز احیانا ویژگی های فیزیکی آن رهنمون سازد.

ازمایشگاه خاک تهران   مراحل کار :
1- تماس با 09394242179 و کسب اطلاعات لازم و ثبت سفارش
2- بازدید اولیه کارشناس از محل و تعیین نوع حفاری
3- شروع به کار حفاری و انجام آزمایش های صحرائی و آزمایشگاهی

4- تهیه گزارش و ارسال مدارک واطلاعات لازم به سازمان نظام مهندسی
5-تایید فنی سازمان نظام مهندسی و ارائه برگ سبز به کارفرما

آزمایشگاه مکانیک خاک تهران


انجام کلیه آزمایش های خاک پروژه های ساختمان در تهران

تلفن تماس جهت انعقاد قرارداد و استعلام قیمت سال 96:

09394242179

/ 0 نظر / 84 بازدید