آزمایشگاه خاک : آرایش نوده چگالی

2-توده ویژه (چگالی)

مقصوذ از توده ویژه یا چگالی، دانه های جامد خاک است. این آزمایش با استفاده از آب مقطر، بطری حجم سنج، دماسنج و مقداری خاک محل انجام میگیرد و چگالی خاک تعیین میشود. چ
چگالی با تقسیم وزن خاک بر وزن آب هم حجم در دمای یکسان بدست می آید.

آزمایشگاه مکانیک خاک تهران, ازمایش خاک ، آزمایشگاه خاک

 

آزمایشگاه مکانیک خاک تهران


انجام کلیه آزمایش های خاک پروژه های ساختمان در تهران

تلفن تماس جهت انعقاد قرارداد و استعلام قیمت سال 96:

09394242179

مراحل کار :
1- تماس با 09394242179 و کسب اطلاعات لازم و ثبت سفارش
2- بازدید اولیه کارشناس از محل و تعیین نوع حفاری
3- شروع به کار حفاری و انجام آزمایش های صحرائی و آزمایشگاهی

4- تهیه گزارش و ارسال مدارک واطلاعات لازم به سازمان نظام مهندسی
5-تایید فنی سازمان نظام مهندسی و ارائه برگ سبز به کارفرما آزمایشگاه خاک

/ 0 نظر / 81 بازدید