آزمایشگاه مکانیک خاک تهران

 

آزمایشگاه مکانیک خاک تهران, ازمایش خاک ، آزمایشگاه خاک

مکانیک خاک شاخه‌ای از علوم مهندسی است که به مطالعه خواص خاک و رفتار آن تحت تنش و کرنش در شرایط ایده‌آل می پردازد و دانشی است که نام آن با آزمایش و تجربه پیوند خورده است؛ چرا که شناخت خواص مهندسی خاک‌ها غیر از این راه میسر نیست. در مهندسی ژئوتکنیک، طراحی و تحلیل سازه‌های خاکی، مانند سدهای خاکی، دیوارهای حائل، شیروانی‌ها و انواع پی بر پایه‌ی تئوری مکانیک خاک و پارامترهای آزمایشگاهی خاک است.

 

آزمایشگاه مکانیک خاک تهران


انجام کلیه آزمایش های خاک پروژه های ساختمان در تهران

تلفن تماس جهت انعقاد قرارداد و استعلام قیمت سال 96:

09394242179

تعیین تیپ خاک 2 و 3

تهیه دفترچه مطالعات ژئوتکنیک خاک تیپ 2 و 3 مورد تایید کلیه شهرداری های مناطق مختلف تهران ، نظام مهندسی و ستاد بحران

تعیین دانه بندی و جنس خاک و ...

حفاری دستی و ماشینی

همکاری با مهندسین محترم ناظر و محاسب و مجری

ارائه خدمات و مشاوره به کارفرمایان محترم

/ 0 نظر / 66 بازدید