آزمایشگاه خاک

آزمایشگاه خاک

مراحل کار :

1- تماس با ما و کسب اطلاعات لازم و ثبت سفارش

2- بازدید اولیه کارشناس از محل و تعیین نوع حفاری

3- شروع به کار حفاری و انجام آزمایش های صحرائی و آزمایشگاهی

4- ارائه برگ سبز و ثبت آن

5-کنترل و تایید فنی سازمان نظام مهندسی

6-تایید کل مطالعات و پایان کار

آزمایشگاه خاک

/ 0 نظر / 80 بازدید