آزمایشگاه خاک تهران | فیزیکی

آزمایشگاه خاک

آزمایشگاه خاک تهران | فیزیکی

مراحل کار :

۱- تماس با ما و کسب اطلاعات لازم و ثبت سفارش

۲- بازدید اولیه کارشناس از محل و تعیین نوع حفاری

۳- شروع به کار حفاری و انجام آزمایش های صحرائی و آزمایشگاهی

۴- ارائه برگ سبز و ثبت آن

۵-کنترل و تایید فنی سازمان نظام مهندسی

۶-تایید کل مطالعات و پایان کار

/ 0 نظر / 75 بازدید